وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با کارکنان اداره آموزش
نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با کارکنان اداره آموزش
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی توس
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی توس
مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر کرایه چیان
مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر کرایه چیان
بازدید دانشجویان رشته معماری از هتل قصر طلایی
بازدید دانشجویان رشته معماری از هتل قصر طلایی
نقشه برداری از محوطه موسسه
نقشه برداری از محوطه موسسه
برندگان مسابقه PES
برندگان مسابقه PES
نمایشگاه هفته پژوهش
نمایشگاه هفته پژوهش
موسسه آموزش عالی توس
موسسه آموزش عالی توس
بازدید از پدیده
بازدید از پدیده
کتابخانه موسسه
کتابخانه موسسه

اخبار و اطلاعیه های مهم

نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با کارکنان اداره آموزش
نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با کارکنان اداره آموز…

اسامی دانشجویانی که به علت غیبت  بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه شرکت در جلسه امتحان پایان ترم را ندارند به شرح زیر میباشد :
اسامی دانشجویانی که به علت غیبت بیش از حد مجاز (ح…

اسامی دانشجویانی که به علت غیبت  بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه …

تاریخ تحویل پروژه های پایانی دانشجویان رشته معماری سال تحصیلی 95-94 نیمسال دوم
تاریخ تحویل پروژه های پایانی دانشجویان رشته معماری…

تاریخ تحویل پروژه های پایانی دانشجویان رشته معماری سال تحصیلی 95-94 نیمسال دوم

نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با اعضا هیات علمی گروه مهندسی عمران
نشست تخصصی ریاست محترم موسسه با اعضا هیات علمی گرو…

   

زمان پاسخگویی آموزش به مراجعه کنندگان محترم در ایام امتحانات
زمان پاسخگویی آموزش به مراجعه کنندگان محترم در ایا…

زمان پاسخگویی آموزش به مراجعه کنندگان محترم در ایام امتحانات نظر به اینکه درب…