وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی
هفته دولت بر تمامی دولتمردان و خدمتگذاران نظام مبارک باد
هفته دولت بر تمامی دولتمردان و خدمتگذاران نظام مبارک باد
مهلت انتخاب یا اصلاح رشته آزمون سراسری تمدید گردید
مهلت انتخاب یا اصلاح رشته آزمون سراسری تمدید گردید
حضور مشاورین محترم دکتر رضایی و دکتر مسعودی نژاد در موسسه آموزش عالی توس
حضور مشاورین محترم دکتر رضایی و دکتر مسعودی نژاد در موسسه آموزش عالی توس
حضور مشاوران تحصیلی و اساتید برجسته جهت راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی
حضور مشاوران تحصیلی و اساتید برجسته جهت راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ورودی سالن اصلی موسسه آموزش عالی توس
ورودی سالن اصلی موسسه آموزش عالی توس
نقشه برداری دانشجویان از محوطه موسسه آموزش عالس توس
نقشه برداری دانشجویان از محوطه موسسه آموزش عالس توس
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس
آزمایشگاه کامپیوتر شماره 1 - کلاس 404
آزمایشگاه کامپیوتر شماره 1 - کلاس 404

اخبار و اطلاعیه های مهم

تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی

تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی با توجه به استقبال دانشجویان عزیز، مهلت …

جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی توس
جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی توس

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانیم جشن دانش آموختگی ( فارغ التحصیلی ) دانشجویان م…

تقويم آموزشي سال تحصيلي 96-1395
تقويم آموزشي سال تحصيلي 96-1395

تقويم آموزشي سال تحصيلي 96-1395 موسسه آموزش عالی توس از سوی معاونت محترم آموزشی …

جلسات مشاوره تحصیلی و ستاد جذب دانشجویی
جلسات مشاوره تحصیلی و ستاد جذب دانشجویی

انتخاب رشته تحصیلی رایگان و تضمینی برای گروه آزمایشی ریاضی در موسسه آموزش ع…

مهلت انتخاب یا اصلاح رشته آزمون سراسری تمدید گردید
مهلت انتخاب یا اصلاح رشته آزمون سراسری تمدید گردید

مهلت انتخاب یا اصلاح رشته آزمون سراسری تا پایان روز یکشنبه 31/5/95 تمدید گردید. …

حضور مشاوران تحصیلی و اساتید برجسته جهت راهنمایی انتخاب رشته تحصیلی
حضور مشاوران تحصیلی و اساتید برجسته جهت راهنمایی ا…

انتخاب رشته تحصیلی رایگان و تضمینی برای گروه آزمایشی ریاضی در موسسه آموزش ع…

انتخاب رشته تحصیلی رایگان و تضمینی برای گروه ریاضی در موسسه آموزش عالی توس
انتخاب رشته تحصیلی رایگان و تضمینی برای گروه ریاضی…

انتخاب رشته تحصیلی رایگان و تضمینی برای گروه آزمایشی ریاضی در موسسه آموزش ع…

اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های …

اسامی و تصویر نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد افتخار …