وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

جدول زمانبندی پرداخت شهریه
جدول زمانبندی پرداخت شهریه
گردهمايي
گردهمايي
پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کاردانی
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کاردانی
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
سایت 301
سایت 301

اخبار و اطلاعیه های مهم

جدول زمانبندی پرداخت شهریه
جدول زمانبندی پرداخت شهریه

اسامي فارغ التحصيلان موسسه آموزش عالی توس پذیرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال 96 ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
اسامي فارغ التحصيلان موسسه آموزش عالی توس پذیرفته...

اسامي فارغ التحصيلان موسسه آموزش عالی توس پذیرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال...

گردهمايي
گردهمايي

دعوتنامه گردهمايي و آئين معارفه دانشجويان جديدالورود ( ترم اول ) زمان: چهارش...

تسویه حساب با امور مالی
تسویه حساب با امور مالی

قابل توجه دانشجويان با توجه به اتمام حذف واضافه، جهت تسويه حساب شهريه خود از...

پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع ک...

پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع ک...

پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناس...

لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس در سال 1396
لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس در سال 1396

لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس دارای مجوز ثبت نام بدون آزمون در دوره های کار...