وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

بازدید معاونین آموزشی و پژوهشی از سالن امتحانات و کتابخانه
بازدید معاونین آموزشی و پژوهشی از سالن امتحانات و کتابخانه
دوره مربیگری درجه 3 بدمینتون ویژه پسران
دوره مربیگری درجه 3 بدمینتون ویژه پسران
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
دیدار نمایندگان دانشجویی با سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس
دیدار نمایندگان دانشجویی با سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس
سایت 301
سایت 301
مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
اطلاعیه امور مالی در خصوص تسویه حساب نیمسال دوم 67-96
اطلاعیه امور مالی در خصوص تسویه حساب نیمسال دوم 67-96

اخبار و اطلاعیه های مهم

بازدید معاونین آموزشی و پژوهشی از سالن امتحانات و کتابخانه
بازدید معاونین آموزشی و پژوهشی از سالن امتحانات و...

مربیگری درجه 3 بدمینتون-پسران
مربیگری درجه 3 بدمینتون-پسران

مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک...

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند اساتید و دانشج...

مراسم تشییع و ترحیم دکتر حامدرضا طارقیان
مراسم تشییع و ترحیم دکتر حامدرضا طارقیان

مراسم تشییع مرحوم مغفور دکتر حامدرضا طارقیان
مراسم تشییع مرحوم مغفور دکتر حامدرضا طارقیان

عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم
عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم

جلسه کمیته جذب دانشجویی
جلسه کمیته جذب دانشجویی