وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد
عرض تسلیت به جناب آقای شجاع مشاور عالی و مدیر فرهنگی اجتماعی موسسه
عرض تسلیت به جناب آقای شجاع مشاور عالی و مدیر فرهنگی اجتماعی موسسه
مراسم جشن فارغ التحصیلی
مراسم جشن فارغ التحصیلی
تجلیل از جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی عضو محترم هیات امنا
تجلیل از جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی عضو محترم هیات امنا
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس
ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96
ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96
موسسه آموزش عالی توس
موسسه آموزش عالی توس

اخبار و اطلاعیه های مهم

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

عرض تسلیت به جناب آقای شجاع مشاور عالی و مدیر فرهنگی اجتماعی موسسه
عرض تسلیت به جناب آقای شجاع مشاور عالی و مدیر فرهن...

مراسم جشن فارغ التحصیلی
مراسم جشن فارغ التحصیلی

تجلیل از جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی عضو محترم هیات امنا
تجلیل از جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی عضو محترم ه...

ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96
ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96

ایام کاری موسسه آموزش عالی توس در طول تابستان 96 به اطلاع دانشجویان و اساتید...

ثبت نام عتبات عاليات دانشگاهيان در سايت لبيك  labbayk.ir
ثبت نام عتبات عاليات دانشگاهيان در سايت لبيك " lab...

ثبت نام عتبات عاليات دانشگاهيان در سايت لبيك دانشجویان و اساتید و پرسنل گرامی...

مدارک مورد نياز جهت اخذ دانشنامه
مدارک مورد نياز جهت اخذ دانشنامه