وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

اطلاعیه شماره ۲ موسسه آموزش عالی توس
اطلاعیه شماره ۲ موسسه آموزش عالی توس
دومین دوره مسابقات جایزه هنری توس
دومین دوره مسابقات جایزه هنری توس
مراسم جشن دانش آموختگی سال 98
مراسم جشن دانش آموختگی سال 98
تخفیف ویژه شهریه جهت انتخاب اول
تخفیف ویژه شهریه جهت انتخاب اول
تسهیلات انتخاب اول در موسسه آموزش عالی تـوس
تسهیلات انتخاب اول در موسسه آموزش عالی تـوس
تسهیلات انتخاب اول در موسسه آموزش عالی توس
تسهیلات انتخاب اول در موسسه آموزش عالی توس

اخبار و اطلاعیه های مهم

دومین دوره مسابقات جایزه هنری توس
دومین دوره مسابقات جایزه هنری توس

دومین دوره مسابقات بزرگ " جایزه هنری توس " ( جهت )  آغاز مسابقات...