وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ارتباط با موسسه

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

آدرس :
بلوار شهید فرامرز عباسی، انتهای فرامرز عباسی 2 پلاک 6 ( حاشیه میدان استقلال )

تلفن تماس:

051-36063044

051-36063055

کد پستی:

9197913116


Email: info@toos.ac.ir
ربات آشنایی با موسسه توس در تلگرام:
:کانال ارتباطی و اطلاع رسانی "آپارات" موسسه آموزش عالی توس