وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید ثبت نام کنکور کاردانی نظام جدید برای دیپلم های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام جدید و قدیم هنرستان ها
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/03/13

تمدید ثبت نام کنکور کاردانی نظام جدید برای دیپلم های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام جدید و قدیم هنرستان ها


 ثبت نام تا روز چهارشنبه 21 خردادماه فقط از طریق لینک سایت سازمان سنجش به آدرس :
http://register1.sanjesh.org/fanni99up

 جهت کسب مشاوره عدد 1 را به شماره 09028171856 پیامک نمائید.
https://t.me/toosinstitute1