وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آموزش تخصصی نرم افزار اتوکد 2019
موضوع: آموزش, فناوری اطلاعات
تاریخ : 97/12/23

دپارتمان هنر و معماری تحت نظارت مرکز آموزش های عالی آزاد " کالج " موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند :  

آموزش تخصصی نرم افزار اتوکد 2019