وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ارایه سیم کارت 4G ایرانسل
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/09/14

نمایندگان شرکت ایرانسل جهت توزیع رایگان سیم کارت 4G به دانشجویان، اساتید و پرسنل از تاریخ 95/09/16 لغایت 95/09/18 از ساعت 16-9 در محل موسسه حضور دارند. لذا جهت دریافت با ارایه مدارک زیر مراجعه نمایید.

دانشجویان:

کارت دانشجویی + کارت ملی

اساتید و پرسنل:

کارت ملی