وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی زیارتی سیاحتی راهیان نور
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/03/28

اطلاعیه

اردوی زیارتی سیاحتی راهیان نور

مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب

همراه با زیارت قم و جمکران_شمال

خواهران              برادران

زمان برگزاری نیمه دوم مرداد ماه

مدت برگزاری: ۸ روز

جهت توضیحات و کسب اطلاعات بیشتر

@adm_bsih_ir........ @Moohamad_k1
 Phone: 0915 835 1206


@b_toos_news