وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه شماره 4 موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, حسابداری
تاریخ : 99/01/17

اطلاعیه شماره ۴
نحوه واریز شهریه علی الحساب برای باز نمودن دسترسی انتخاب واحد

 به اطلاع آندسته از دانشجویانی که هنوز انتخاب واحد خود را نهایی نکرده اند، می رساند:

  ۱_  واریز شهریه علی الحساب :
  ( ۷۰۰ هزار تومان کاردانی و کارشناسی )
  ( یک میلیون تومان مقطع ارشد )
  به شماره کارت بانک تجارت بنام موسسه آموزش عالی توس:

5859837002999460

۲_ ارسال تصویر فیش واریزی و اطلاعات نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی، جهت باز نمودن دسترسی انتخاب واحد در پرتال دانشجویی به تلگرام یا واتساپ شماره های روابط عمومی موسسه:
09028171856
09304548071

 جهت مشاوره و کسب راهنمایی بیشتر و اعلام اطلاعات واریز خود، می توانید با شماره های فوق تماس حاصل فرمائید.

( روابط عمومی و امور مالی موسسه‌ آموزش عالی توس )