وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری پیرامون اختلال در سامانه كارآموزي
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/06/10

اطلاعیه فوری:
 
با توجه به اختلال در سامانه كارآموزي، خواهشمند است تمامي دانشجويان متقاضي پس از ورود اطلاعات مشخصات كارآموزي خود و تأييد استاد محترم مربوطه، جهت صدور معرفي نامه با آي دي تلگرام زير در تماس باشند: @ZEdalatian
(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس )