وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/03/15

اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری :

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان عزیز می رساند:
۱. در خصوص کلاسهای آموزشی حضوری، با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و مصوبه ستاد مبارزه با کرونا و مصوبه شورای آموزشی موسسه، از روز شنبه 99/3/17 کلاسهای آموزشی بصورت حضوری فقط برای اساتید و دانشجویانی که نياز به رفع اشکال درسی و استفاده از تدریس حضوری دارند، البته با هماهنگی قبلی استاد با مدیر گروه مربوطه و اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی، فعال خواهد بود.
ضمنا حضور دانشجویان و استفاده از کلاسهای آموزشی حضوری، بصورت اختیاری و داوطلبانه می باشد.

۲.حضور کلیه اساتید و دانشجویان گرامی در دانشگاه فقط با رعايت پروتکل های بهداشتی (ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی) امکان پذیر است. 

(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)