وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/02/02

 رشته های ارشد عبارتند از:

  • مهندسی عمران _ حمل ونقل
  • مهندسی عمران _ مدیریت ساخت
  • مهندسی عمران _ زلزله
  • مهندسی عمران _ ژئو تکنیک