وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تشکیل گروه و کلاس های آفلاین در محیط واتساپ
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 99/01/17

خیلی فوری :
با توجه به اینکه اقدام برای تشکیل گروه و کلاس های آفلاین (ارسال فایل های آموزشی و رفع اشکال) در محیط واتساپ توسط اساتید محترم برای دروس مختلف شروع شده است، لطفا تمامی دانشجویان محترم پیام رسان های تلگرام و واتساپ را نصب نمایند و منتظر باشید تا اساتید شما را در گروه های ایجاد شده عضو نمایند.

لطفا این پیام را برای دوستان خود بازارسال نمایید.

( روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس)