وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمديد مهلت انتخاب واحد اينترنتي نيمسال اول 98-97
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/06/31

تمديد مهلت انتخاب واحد اينترنتي نيمسال اول 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اینکه تحت هیچ شرایطی انتخاب واحد به صورت دستی انجام نخواهد شد، مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 تا روز دوشنبه  2 مهرماه تمديد شد.

اداره آموزش