وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته رشته ایمنی صنعتی
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/11/17

بر اساس مجوز سازمان سنجش، مؤسسه آموزش عالی توس در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ بر اساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته ایمنی صنعتی و محیط کار ( HSE ) دانشجو می پذیرد.
کلیه داوطلبان دارای مدرک کاردانی کلیه رشته ها می توانند از تاریخ 16 الی 30 بهمن ماه با مراجعه حضوری به مؤسسه آموزش عالی توس جهت ثبت نام بدون کنکور برای ترم بهمن ۹۷ اقدام نمایند.