وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت‌نام دوباره در آزمون کارشناسی ارشد از یکشنبه مورخ ۲۸ بهمن
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 97/11/28

 امکان ثبت‌نام دوباره در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ از ۲۸ بهمن‌ آغاز می‌شود و تا اول اسفند ادامه دارد.