وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام متقاضیان رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ( بدون کنکور ) برای ورودی مهرماه 1398
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/02/07

اطلاعیه مهم 

ثبت نام متقاضیان رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ( بدون کنکور ) برای ورودی مهرماه 1398 در موسسه آموزش عالی توس و تسهیلات ویژه برای دانشجویان انتخاب اول در این موسسه - ثبت نام فقط از طریق سایت سازمان سنجش   http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6009