وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره آموزشی هکر قانونمند CEH v10
موضوع: فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/04/09

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید:
دوره آموزشی هکر قانونمند CEH  
۲۰ درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان موسسه و ۱۰ درصد تخفیف ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها
لطفا برای شرکت در این دوره قبل از ثبت نام هماهنگ نمایید
مهلت ثبت نام تا ۱۸ تیرماه
@afarandeh83