وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


راهنمای ضبط کلاس آنلاین ویژه اساتید
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/02/04

راهنمای ضبط کلاس آنلاین ویژه اساتید

پیوست ها

نام فایل حجم
Clip Recs classes.mp4 5.8 مگابایت دانلود
راهنمای_ضبط_کلاس_آنلاین_ویژه_ا... 2.1 مگابایت دانلود