وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سالروز ازدواج حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) مبارک باد
موضوع: امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 98/05/12

سالروز پاکترین، زلالترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست
نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست
در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها
در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست

( روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس )