وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری(سلام الله علیها ) تسلیت باد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 98/12/20

سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری(سلام الله علیها ) تسلیت باد
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)