وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرفصل مطالب دوره آموزشی پایتون ویژه دانشجویان
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 98/04/05

توجه                توجه
قابل توجه متقاضیان دوره آموزش پایتون
چنانچه تاکنون موفق به ثبت نام نشده اید با توجه به شروع دوره از ۱۵ تیر ماه ،مهلت ثبت نام تا ۱۰ تیر ماه می باشد .
۲۰ درصد تخفیف ویژه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی توس

کسب اطلاعات بیشتر : @afarandeh83