وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرایط ثبت نام همسفر تا بهشت
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/04

شرایط  و اطلاعات لازم جهت ثبت نام در سفر شمال

آدرس سایت جهت ثبت نام
ezdevaj.nabad.ir

لینک کانال  جهت مطلع شدن از کلیه اطلاعیه ها
@setad_ezdevaj

پیوست ها

نام فایل حجم
شرایط ثبت نام همسفر تا بهشت.pd... 415.9 کیلوبایت دانلود