وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان حضور تمامی همکاران، اساتید و دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/02/06

عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان حضور تمامی همکاران، اساتید و دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی توس
التماس دعای فرج
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)