وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 عرض تسلیت خدمت جناب آقای مهندس مومنی پور ( معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی توس )
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/01/28

 عرض تسلیت خدمت جناب آقای مهندس مومنی پور ( معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی توس ) جهت درگذشت " مادربزرگ گرامیشان "

از خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره، آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
روحش شاد و قرین رحمت الهی
شادی روحش صلوات
( حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)