وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/01/03

امام موسی كاظم (علیه السلام)

 افضَلُ ما یَتَقَرَّبُ بِهِ العَبدُ اِلَی اللهِ بَعدَ المَعرِفَهِ بِهِ، اَلصَّلاهُ وَ بِرَّ الوالِدَینِ وَ تَرکَ الحَسَدِ وَ العُجبِ وَ الفَخرِ
 پس از خداشناسی، برترین کاری که بنده، به وسیله آن به خداوند نزدیک می شود عبارت است از: نماز، نیکی به پدر و مادر، ترکِ حسد و خودپسندی و فخرفروشی.

تحف العقول، ص391

سالروز #شهادت_امام_موسی_کاظم (ع) را تسلیت عرض می نماییم.
التماس دعا برای شفای بیماران
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)