وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان جشن دانش‌آموختگی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/08/08

زمان برگزاری جشن: ۲۵ آبان ماه
همراه با برنامه های متنوع و پذیرایی عصرانه و شام

دانشجویانی که ثبت نام تکمیل نموده‌اند؛ روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه بین ساعت ۹ الی ۱۱ جهت گرفتن عکس با لباس دانش آموختگی و دریافت دعوت نامه ورود به جشن، به موسسه (واحد فرهنگی) مراجعه کنند.

دانشجویان گرامی جهت تکمیل ثبت نام و پرداخت الباقی هزینه جشن دانش آموختگی از طریق تلگرام به آدرس زیر و یا به صورت حضوری با واحد فرهنگی در ارتباط باشند.
@farhangi_toosinstitute
جهت پرداخت الباقی هزینه جشن مبلغ اعلام شده را به شماره حساب موسسه آموزش عالی توس(بانک تجارت) پرداخت کرده و فیش واریزی به آدرس تلگرام فرهنگی ارسال فرمایید.
شماره حساب
۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۲۹۹-۹۴۶۰
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)