وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فرارسیدن ماه مبارک شعبان و فرخنده اعیاد این ماه عزیز، برشما مبارک باد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/01/12

الهی! رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر!

شعبان  شد و پیک عشق از راه آمد
عطر نفس بقیة الله آمد
با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین
یك ماه و سه خورشید در این ماه آمد

فرارسیدن ماه مبارک شعبان و فرخنده اعیاد این ماه عزیز، برشما مبارک باد

از دعا برای تعجیل در ظهور صاحب الامر (عج) و دفع بلا و شفای بیماران جهان فراموش نشود.


(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)