وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 فرارسیدن ۹ ربیع الاول،  سالروز  آغاز امامت و ولایت آقا صاحب العصر والزمان( عج) بر همگان تبریک و تهنیت باد. ( روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس)
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/08/05

 فرارسیدن ۹ ربیع الاول،  سالروز  آغاز امامت و ولایت آقا صاحب العصر والزمان( عج) بر همگان تبریک و تهنیت باد.
( روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس)