وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد :  اولين كنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/06/04

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد :

اولين كنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري در 22 آبان ماه سال جاري توسط موسسه آموزش عالي توس برگزار مي‌گردد. علاقه‌مندان جهت ارسال مقاله و اطلاعات بيشتر مي‌توانند به وب‌سايت
http://www.rmce.ir
مراجعه نمايند.