وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی: اطلاعیه شروع بکار سامانه ملی کارآموزی ...
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/04/25

فوری : قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی: اطلاعیه شروع بکار سامانه ملی کارآموزی ...
اطلاعات بیشتر در فایل های پیوست
(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)
http://karamouz.irost.org

پیوست ها

نام فایل حجم
راهنمای_سامانه_ملی_کارآموزی_وی... 1.9 مگابایت دانلود