وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/06/27

قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه 97/7/2  تمدید شد.