وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست برنامه ها و آدرس سالن های ورزشی دروس گروه علوم ورزشی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/16

تغییرات برنامه کلاسی:

1- كلاس دوميداني آقايان به روز چهارشنبه ساعت 8 الي 12 انتقال يافت.
2- كلاس آمادگي جسماني آقايان به روز يكشنبه ساعت 8 الي 12 انتقال يافت.
3- كلاس شنا آقايان به روز شنبه ساعت 8 الي 12 انتقال يافت.
4- كلاس شنا خانم ها به روز پنج شنبه ساعت 12 الي 16انتقال يافت.
5- كلاس ژيمناستيك خانم ها به روز پنج شنبه ساعت 8 الي 11 انتقال يافت.
6- كلاس واليبال آقايان به روز سه شنبه ساعت 14 الي 18 انتقال يافت.

 

آدرس سالن های ورزشی:

1- كلاس واليبال خانم ها روز سه شنبه مورخ 98/7/16 ساعت 14 برگزار ميگردد. آدرس سالن: بلوار فكوري(ميدان هشتصد)- بين فكوري 15 و 17 سالن شهرستاني

2- كلاس واليبال آقايان روز سه شنبه مورخ 98/7/17 ساعت 14 برگزار مي گردد. آدرس سالن: بلوار وكيل آباد-بلوار هنرستان-هنرستان3-هنرستان پورياي ولي

3- كلاس شنا خانم ها روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 ساعت12 برگزار مي گردد. آدرس سالن: قاسم آباد- نبش حجاب 52- استخر مولاي متقيان

4- كلاس ژيمناستيك خانم ها روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 ساعت8 برگزار مي گردد. آدرس سالن: چهارراه دانشجو- مجموعه ورزشي كاظميان

5- كلاس تربیت بدنی و ورزش 1 خانم ها روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 برگزار ميگردد. آدرس سالن: بلوار فكوري (ميدان هشتصد)- بين فكوري 15 و 17 سالن شهرستاني
6- كلاس تربیت بدنی و ورزش 1 آقايان روز پنج شنبه مورخ 98/7/18  برگزار مي گردد. آدرس سالن: بلوار وكيل آباد-بلوار هنرستان-هنرستان3-هنرستان پورياي ولي