وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست دروس ادغامي و حذف شده  ترم اول 96-95
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/07/05

لیست دروس ادغامي و حذف شده  ترم اول 96-95 از سوی اداره آموزش اعلام گردید.

پیوست ها

نام فایل حجم
ليست_دورس_ادغامي_و_حذف_شده_ترم... 58.7 کیلوبایت دانلود