وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست رشته های آزمون سراسری ( کارشناسی پیوسته و کاردانی )
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/07/02

لیست رشته های آزمون سراسری ( کارشناسی پیوسته و کاردانی )

متقاضیان جهت ثبت نام بدون آزمون تکمیل ظرفیت ( با مدرک دیپلم پیش دانشگاهی ) تا 10 مهرماه 1397 به محل موسسه آموزش عالی توس مراجعه نمایند

آدرس:

بلوار شهید فرامرز عباسی، انتهای فرامرز عباسی 2 پلاک 6 ( حاشیه میدان استقلال )


تلفن تماس:

051-36063044

051-36063055