وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست ثابت کلاس های آنلاین روز یکشنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, آموزش مجازی
تاریخ : 99/02/11

لیست ثابت کلاس های آنلاین روز یکشنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس

دقت نمایید که تک ستاره برای هفته فرد و دو ستاره برای هفته زوج هستند.
 
https://rizy.ir/HnW1W

پیوست ها

نام فایل حجم
یکشنبه.docx 16.0 کیلوبایت دانلود
یکشنبه.pdf 300.2 کیلوبایت دانلود