وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست ثابت کلاس های آنلاین روز چهارشنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, آموزش مجازی
تاریخ : 99/02/09

  لیست ثابت کلاس های آنلاین روز چهارشنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس


  دقت نمایید که تک ستاره برای هفته فرد و دو ستاره برای هفته زوج هستند.

 https://rizy.ir/HnW1W

پیوست ها

نام فایل حجم
چهارشنبه.pdf 277.6 کیلوبایت دانلود
چهارشنبه.docx 16.2 کیلوبایت دانلود