وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست ثابت کلاس های آنلاین روز شنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, آموزش مجازی
تاریخ : 99/02/11

لیست ثابت کلاس های آنلاین روز شنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس
 

دقت نمایید که تک ستاره برای هفته فرد و دو ستاره برای هفته زوج هستند.
 
 https://rizy.ir/HnW1W

پیوست ها

نام فایل حجم
شنبه.pdf 302.7 کیلوبایت دانلود
شنبه.docx 16.7 کیلوبایت دانلود