وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست ثابت کلاس های آنلاین روز سه شنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, آموزش مجازی
تاریخ : 99/02/09

لیست ثابت کلاس های آنلاین روز سه شنبه جهت برگزاری با نرم افزار ادوبی کانکت _  موسسه آموزش عالی توس


  دقت نمایید که تک ستاره برای هفته فرد و دو ستاره برای هفته زوج هستند.

 https://rizy.ir/HnW1W

پیوست ها

نام فایل حجم
سه شنبه.pdf 277.3 کیلوبایت دانلود
سه شنبه.docx 15.3 کیلوبایت دانلود