وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم عزاداری و سخنرانی دهه آخر صفر
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/07/19

مراسم عزاداری و سخنرانی دهه آخر صفر

سخنران: استاد تاجیان
مدت سخنرانی ۲۰ دقیقه

زمان: از شنبه (۱۹مهرماه) تا پنج‌شنبه بعد از نماز جماعت ظهر در نمازخانه موسسه

مراسم به صورت حضوری و مجازی در لینک ادوبی کانکت زیر نیز برگزار می گردد:
http://online.toos.ac.ir/farhangi

 

(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)