وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقه روایت مجازی - تجربیات اساتید از تدریس در فضای مجازی
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/07/10

مسابقه روایت مجازی - تجربیات اساتید از تدریس در فضای مجازی

(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
مسابقه.pdf 836.5 کیلوبایت دانلود