وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقه مجازي دومينو
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/07/23

مسابقه مجازي دومينو
مهلت ثبت نام فقط تا امروز 22 مهرماه
توضيحات بيشتر در پوستر مسابقه
(روابط عمومي موسسه آموزش عالي توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
Dabir_7108901_4_Attach.pdf 106.1 کیلوبایت دانلود
Dabir_7108901_6_Attach.pdf 116.2 کیلوبایت دانلود