وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


میلاد با سعادت امیرالمؤمنین، حضرت علی(ع)، روز پدر و روز مرد مبارکباد
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/12/18

سرچشمه عشق، با علی آمده است
گل کرده بهشت، تا علی آمده است
شد کعبه حرم خانه ی میلاد علی
کز کعبه صدای یا علی آمده است

میلاد با سعادت امیرالمؤمنین، حضرت علے(ع)، روز پدر و روز مرد مبارکباد
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)