وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پایان دوره مقدماتی اولین کارگاه بازیگری مؤسسه آموزش عالی توس مشهد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/03/26

دوره بازیگری مقدماتی کانون تئاتر مؤسسه آموزش عالی توس، هفته ی گذشته، به کار خود پایان داد.
مدرس: جلال شبانی

افراد شرکت کننده در این دوره، در مهرماه سال آینده، وارد ترم پیشرفته شده و در دی ماه 98 تمرینات اولین تئاتر تجربی خود را آغاز خواهند کرد.
لازم به ذکر است که ثبت نام دوره های جدید بازیگری ، از مهرماه امسال مجددا آغاز خواهد شد.

(معاونت فرهنگی موسسسه آموزش عالی توس)