وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


چهلمین سالگرد پیروزی و آغاز دهه فجر انقلاب
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 97/11/13

چهل سال عزت
چهل سال پیشرفت
چهل سال اقتدار
چهلمین سالگرد پیروزی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران گرامی باد.
(شادی روح امام (ره) و شهدا - صلوات)

روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس