وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه و سمینار رایگان  " راه های تقویت اعتماد به نفس و نقش آن در خود شکوفایی و احساس ارزشمندی انسان "
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, واحد مشاوره
تاریخ : 98/10/11

آیا می دانید اعتماد به نفس شالوده اصلی ساختار شخصیت آدمی است ؟ !!

کارگاه و سمینار رایگان  " راه های تقویت اعتماد به نفس و نقش آن در خود شکوفایی و احساس ارزشمندی انسان "  
 مدرس : خانم دکتر کاووسی ( مشاور بالینی و آموزشی موسسه آموزش عالی توس)
زمان : پنجشنبه  98/10/12 ساعت 12 سالن آمفی تاتر 104
 توجه : بدلیل ظرفیت محدود، دانشجویان علاقه مند فوراً در لینک زیر ثبت نام نمائید:
https://b2n.ir/812853