وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 کارگاه و سمینار رایگان  " کسب و کار فردای من "
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 98/10/04

واحد مشاوره امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند:
 کارگاه و سمینار رایگان  " کسب و کار فردای من "  
 سخنران : آقای مهندس تفضلی ( مشاور و مدرس کسب و کار )
زمان : دوشنبه  98/10/9 ساعت 13:30 سالن آمفی تاتر 104
 توجه : بدلیل ظرفیت محدود، دانشجویان علاقه مند فوراً در لینک زیر ثبت نام نمائید:
https://plink.ir/rQ8wb
toos.ac.ir