وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 کمپین منطقه ای "افزایش سطح سلامت روانی اجتماعی"
موضوع: امور پژوهشی, واحد مشاوره
تاریخ : 99/06/20

 کمپین منطقه ای
"افزایش سطح سلامت روانی اجتماعی"
ویژه دانشجویان، کارکنان و کارشناسان
 با موضوعات تاب آوری، خودمراقبتی، نشاط، امید، انگیزه

 در قالب های مقاله، شعر، کاریکاتور، پوستر، کلیپ، پادکست، اینفوگرافی، موشن گرافی

 مهلت ارسال آثار : تا ۱۵ مهرماه ۹۹
نحوه ارسال آثار
ایمیل : moshaver@um.ac.ir
گروه واتساپ

https://chat.whatsapp.com/F133Y9PwERdILpemQii6re

 ۳۸۸۰۶۹۲۱ - ۳۸۸۰۶۹۲۴ - ۳۸۸۰۶۹۲۵

 @moshaverfum
مرکزمشاوره و توانمندسازی
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد