وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تاریخچه

تاریخچه

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای  اجتماعی، آموزشی و پژوهشی مهم ترین سهم را در تکوین و تشکیل سایر نهادها و بیشترین تاثیر را در رویکردهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها دارا هستند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که رشد و ترقی و پیشرفت برنامه های توسعه کشور بدون بکارگیری افراد دانش آموخته و استفاده از تجارب علمی متخصصان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میسر نیست.

در همین راستا موسسه آموزش عالی توس در سال 1384 پیرو مجوز صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر و مخابرات فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این مجموعه در بیش از 24 رشته و در مقاطع مختلف از کاردانی تا کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 

ردیف

رشته

مقطع

1

مهندسی عمران - مدیریت ساخت - رشته جدید

کارشناسی ارشد
2 مهندسی عمران - زلزله

کارشناسی ارشد

3

 مهندسی عمران- ئوتکنیک

کارشناسی ارشد

4

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

5

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

6

علوم ورزشی رشته جدید

کارشناسی پیوسته

7

فیزیک

کارشناسی پیوسته

8

فیزیک مهندسی

کارشناسی پیوسته

9

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

10

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

11

مهندسي عمران

کارشناسی پیوسته

12

مهندسي كامپيوتر

کارشناسی پیوسته

13

علوم ورزشی - رشته جدید

کارشناسی ناپیوسته

14

علمي كاربردي معماري

کارشناسی ناپیوسته

15

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

16

مهندسی تکنولوژی مخابرات - انتقال

کارشناسی ناپیوسته

17

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

18

مهندسي اجرايي عمران

کارشناسی ناپیوسته

19

معماری

کاردانی

20

کاردانی فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کاردانی

21

ساختمان - اجرای ساختمان های بتونی

کاردانی فنی و حرفه ای

22

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی فنی و حرفه ای

23

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی فنی و حرفه ای

24

کامپيوتر- نرم افزار

کاردانی فنی و حرفه ای

 

اهداف تاسیس

اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس در پرتو مشخصه های برنامه چهارم توسعه کشور "توسعه مبتنی بر دانایی" و با تاکید بر کیفیت خدمات، اهدافی را برای خود ترسیم نموده که اهم آن بشرح ذیل است:

 

  • تربیت نیروی انسانی دانش مدار و مهارت یافته
  • پاسخگویی به افزایش تقاضای جوانان مستعد جهت ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
  • مشارکت در گسترش مرزهای دانش
  • تلاش برای ارتقای موسسه به دانشگاه
  • ایجاد روابط علمی با سازمانهای صنعتی و اقتصادی کشور
  • ایجاد و تقویت روابط با دانشگاههای معتبر داخلی و خارج