وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حوزه ریاست

 • ریاست موسسه آموزش عالی توس

  ریاست موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای دکتر سید مجتبی هژبرالساداتی
  مرتبه علمی : استادیار
  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی عمران ـ سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
  تألیفات
  الف) مقالات چاپ‌شده در مجلات:
  1) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, "Resonant Green's Function for Euler-Bernoulli Beams by means of the Fredholm Alternative Theorem", Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2013, 12 (3), 55-67.
  2) S. M. Hozhabrossadati, A. Aftabi Sani, M. Mofid, &quo...

 • ریاست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  ریاست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای حجه السلام دکتر کریم عبدالهی نژاد
  مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
  رشته تحصیلی: خبرگان
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 20 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  سوابق اجرایی: ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، مدیریت گروه و سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
  تألیفات: دارای 7 جلد کتاب و بیش از 20 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی

 • سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان
  شرح مختصر احوال
  علی اصغر خلیل زاده امینیان – متولد سال 1338- محل تولد : مشهد
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- دانشگاه فردوسی مشهد 1375 تا 1378
  مسئولیت ها :​
  مشاور مدیر عامل در امور آموزشی، پرورشی، اداری و برنامه ریزی بنیاد فرهنگی رضوی 1391
  عضو شورای تخصصی سند توسعه ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران 1385 - 1387
  مسئول و مجری طرح پژوهش سند ملی آموزش و پرورش در خراسان رضوی 1385 – 1387
  مشاور معاون آموزش و پرورش ع...

 • سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای دکتر علی اصغر کرایه چیان
  سومین سرپرست موسسه آموزش عالی توس (از سال 1392 تا 1395)

 • سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد
  دومین سرپرست موسسه آموزش عالی توس (از سال 1391تا 1392)

 • اولین رئیس موسسه آموزش عالی توس

  اولین رئیس موسسه آموزش عالی توس

  جناب آقای دکتر بهنام
  اولین رئیس موسسه آموزش عالی توس (از سال 1384 تا 1391)